خالی

محصولات این شرکت از جنس سامانه های نرم افزاری و مشتمل بر سیستم های پکیج یا تولیدات بومی شونده به درخواست مشتری می باشند

در توسعه محصولات از بلاکچین و هوش مصنوعی استفاده شده و همچنین سازگاری با تکنولوژیهای جدید مانند react صورت پذیرفته. درحال حاضر 20 پکیج بشرح زیر توسعه یافته و عرضه می گردد

 1. فروش و صادرات
 2. انبار محصول
 3. سیستم پخش
 4. برنامه ریزی و کنترل تولید
 5. کنترل کیفی
 6. خرید و تدارکات
 7. انبار موار
 8. امار و اطلاعات کارکنان
 9. حضور و غیاب
 10. حقوق و دستمزد
 11. پاداش کارکنان
 12. بهای تمام شده
 13. حسابداری انبار
 14. دارایی ثابت
 15. بودجه و گزارشات
 16. دفترداری و حسابداری
 17. حسابداری خرید
 18. حسابداری فروش
 19. خزانه داری و حسابداری دریافت و پرداخت
 20. سیستم سهام

جزئیاتی از برخی سیستم های مهم بشرح زیر و در لینک های مرتبط قابل مشاهده هست:

خالی

سیستم حسابداری

سیستم خزانه داری

سیستم بهای تمام شده