لیست محصولات توسعه یافته بر اساس بلاکچین و هوش مصنوعی که بشرح زیر است

  • خانه هوشمند مبتنی بر بلاکچین و هوش مصنوعی با استفاده از تکنولوژی کاوش داده ها
  • مدیریت زنجیره تامین
  • مدیریت مواد و انبار با MRP
  • پروژه NFT در بازارها
  • مدیریت پرداخت های الکترونیکی